หนึ่งในกลยุทธ์ “แก้จน” ในจีน คือการทำให้หมู่บ้านในพื้นที่ยากจน มีความเข้มแข็งและ…

หนึ่งในกลยุทธ์ “แก้จน” ในจีน คือการทำให้หมู่บ้านในพื้นที่ยากจน มีความเข้มแข็งและรวมกลุ่มกันทำธุรกิจจนก่อให้เกิดรายได้ที่เลี้ยงตนเองได้ / หมู่บ้านเล็กๆในจีน จัดงานฉลองแบ่งเงินปันผลธุรกิจหมู่บ้าน 3.9ล้านบาท

และวันนี้อ้ายจงขอเล่าตัวอย่างของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ชนบทของจีนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมาก แต่ปัจจุบัน ได้ก้าวข้ามความยากจนเรียบร้อยแล้ว จากการจัดตั้งธุรกิจของหมู่บ้าน ที่มีทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเป็นผู้ถือหุ้น

หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า ต้าวผิง (Daoping Village) เป็นหมู่บ้านในเขตชนบทของเมืองหลงหนาน มณฑลกานซู่ ประมาณปี2018 ผู้คนในหมู่บ้านนี้ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยวและผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยการทำให้หมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในรูปแบบหมู่บ้านจีนโบราณ รวมถึงขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-commerceด้วย โดยการทำการตลาด สร้าง Brand awarenessให้กับสินค้าและหมู่บ้านของตนจนเกิดการรับรู้ในวงกว้าง

เป็นเวลากว่า2ปี ที่ทุกคนในหมู่บ้านรวมใจกันสร้างธุรกิจนี้ มาถึงตอนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ดูได้จากผลประกอบการปี2019 ที่ได้รายได้ 869,700หยวน (ประมาณ 4.3ล้าน) และทางหมู่บ้านได้จัดพิธีมอบปันผลให้แก่ 79ครัวเรือน และส่วนกลางของหมู่บ้าน เป็นเงินรวมกัน 785,000 หยวน (ประมาณ 3.9ล้านบาท) จากการเผยข้อมูลจาก People’s Daily, Xinhua (www.news.cn)และสื่อท้องถิ่นมณฑลกานซู่ 中国甘肃网

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง