4Gมันเชยไปแล้ว จีนให้บริการ5Gอย่างเป็นทางการและคาดว่าผู้ใช้งาน5Gจะทะลุ 200ล้านร…

4Gมันเชยไปแล้ว จีนให้บริการ5Gอย่างเป็นทางการและคาดว่าผู้ใช้งาน5Gจะทะลุ 200ล้านรายในปีหน้า (2020) จากข้อมูลที่เผยโดย People Daily สื่อจีน

สาเหตุที่ทำให้คนจีนใช้5Gมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คืออุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ5G มีราคาถูก ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ ราคาเริ่มที่ประมาณ 1,999หยวน (ประมาณ 10,000บาท) เช่น Redmi K30 ของ Xiaomi

ในส่วนของค่าบริการInternet 5Gรายเดือน ของผู้ให้บริการในจีน ก็ราคาไม่แพงเช่นกัน เริ่มต้นที่ประมาณไม่เกิน 130หยวน (ประมาณ 650บาท) สำหรับปริมาณการใช้งาน 30GB

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง