ทางการจีนออกระเบียบใหม่ “ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครูประถมและมัธยมต้น เพ…

ทางการจีนออกระเบียบใหม่ “ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครูประถมและมัธยมต้น เพื่อให้โฟกัสงานสอนได้เต็มที่” งานประเมินหรืองานกิจกรรมใดๆที่ไม่จำเป็น ตัดทิ้ง!

สื่อจีน China Daily รายงานว่า “ตอนนี้ทางรัฐบาลจีนได้ออกระเบียบเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของครูระดับประถมและมัธยมต้นในจีน ที่ก่อนหน้านี้มักจะมีภาระการทำงานในโรงเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนมากนัก เช่น การจัดกิจกรรมงานเลี้ยง ,การตรวจประเมิน, การตรวจเช็คเข้าออกของนักเรียน หรือแม้กระทั่งการดูระบบลงทะเบียนของนักเรียนที่รอผู้ปกครองมารับ ”

โดยหน้าที่เหล่านี้ควรถูกตัดออกหรือลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของที่เป็นอยู่ และนำไปเป็นหน้าที่ของบุคลากรอื่นที่เหมาะสมต่อแต่ละงานแทน เพื่อที่ครูจะได้ทำหน้าที่การสอน ให้ความรู้แก่นักเรียนและรับผิดชอบภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนยังกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและแต่ละโรงเรียนจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพและทักษะของครูแต่ละคนให้มากขึ้นด้วย

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง