“เกาะติดทิศทางนักท่องเที่ยวจีน” ในอีก 10 ปีข้างหน้า คนจีนจะเที่ยวนอกเพิ่มขึ้นเ…

“เกาะติดทิศทางนักท่องเที่ยวจีน”

🖊 ในอีก 10 ปีข้างหน้า คนจีนจะเที่ยวนอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6.9% ตามกำลังซื้อและสัดส่วนชนชั้นกลางที่จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งจำนวนคนจีนที่มีพาสปอร์ตยังเติบโตได้อีกมาก และทางการจีนมีแผนการขยายสนามบินอย่างต่อเนื่อง

🖊 Krungthai COMPASS คาดนักท่องเที่ยวจีนในไทยจะเติบโตได้ราวปีละ 7.0% จนแตะ 23 ล้านคนในปี 2030 หากไทยยังครองสัดส่วนที่ 7% ของการเที่ยวนอกของคนจีน ด้วยการรักษาจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวไทย และมีเมืองรองเป็นจุดขายใหม่ แต่หากการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนามรุนแรงขึ้น จะทำให้ การเติบโตลดลงเหลือ 5.5% หรืออยู่ที่ 20 ล้านคนในปี 2030

🖊 Krungthai COMPASS แนะนำให้ผู้ประกอบการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีนให้มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนจีนในอนาคตจะเป็นท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FITs) ซึ่งพึ่งพิงการหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียสูงมาก

อ่านฉบับเต็ม …http://bit.ly/2Y3R0O7

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #นักท่องเที่ยวจีน #ตลาดจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง