เชิญสักการะ องค์เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้ว ภาษาจีนกลางเรียก มาจู่ – เจ้าแม่แ…

เชิญสักการะ องค์เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้ว ภาษาจีนกลางเรียก มาจู่ – เจ้าแม่แห่งท้องทะเลตามความเชื่อของคนจีน ) จากเกาะเหมยโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดเจ้าแม่ทับทิม โดยเปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 8.00 -18.00น.

.

องค์เจ้าแม่ทับทิม จากวัดเหมยโจ หม่าโจ้ว เกาะเหมยโจว เมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะกว่า 250 คน ได้เดินทางประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 โดยมีการจัดพิธีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

.

นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวฯและในนามของรัฐบาลไทยขอต้อนรับคณะองค์หม่าจู่ที่มาประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีนที่มีมาอย่างยาวนานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้มาตรการ “ทัวร์ตระกูลแซ่” โดยเริ่มต้นจากตระกูลแซ่ลิ้ม และในอนาคตจะขยายไปสู่ตระกูลอื่นๆ

.

“ความจริงแล้วเจ้าแม่ทับทิมอยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 19 พ.ย.2562 โดยจะมีพิธีกรรมสวดพระคัมภีร์มงคลให้พรจากเจ้าแม่ทับทิมและพิธีสักการะใหญ่จากจีนโบราณ มีการอันเชิญเจ้าแม่ทับทิมไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สมาคมฉวนโจว-จิ้นเจียง ประเทศไทย ถนนกัลปพฤกษ์-สำเพ็ง 2 ,สมาคมตระกูลแซ่ลิ้มแห่งประเทศไทย และเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมแห่รอบเยาวราช วันนี้ 17 พ.ย.เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่”

.

นายหยวนจวิน ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการสภาประชาชน ประจำเมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนเมืองเวนิสตะวันออกมีความเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็ยังมีศาลเจ้าหม่าโจ้วที่ผู้คนมีความศรัทธาเข้ากราบไหว้กว่าร้อยศาลเจ้า วัฒนธรรมหม่าโจ้วก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น

.

“ผู่เถียนบ้านเกิดของเจ้าแม่ทับทิมก็เหมือนกรุงเทพมหานคร มีประวัติอันยาวนาน วัฒนธรรมอันงดงาม มีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิมกระจายไปทั่วพื้นที่ของผู่เถียน ซึ่งผู่เถียนเป็นเมืองที่ตั้งของสมาคมฟอรั่มวัฒนธรรมหม่าโจ้วโลกถาวร และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งสารถึงประธานผู้ดำรงตำแหน่งวาระที่ 4 ในสมาคมฟอรั่มวัฒนธรรมหม่าโจ้วโลกกล่าวถึงกิจกรรมการอันเชิญเจ้าแม่ทับทิมจากเกาะเหมยโจวมาเยือนประเทศไทย จะสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมหม่าโจ้วในเมืองไทยไปอีกขั้นหนึ่ง

.

นายหยวนจวิน กล่าวว่า ที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีประชาชนชาวไทยมีความเอื้ออารี ความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิม และสนับสนุนกิจกรรม “เจ้าแม่ทับทิมท่องเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยทางทะเล” หวังว่าประชาชนชาวไทยและจีน ทั้งสองประเทศจับมือร่วมมือร่วมกันสร้างเสริมจิตวิญญาณด้วยวัฒนธรรมหม่าโจ้ว ผลักดันเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านอื่นๆ สร้างวิสัยทัศน์ที่สวยงามของนโยบาย “วันเบล วันโรด” มีส่วนร่วมมากขึ้นในการส่งเสริมการรวมวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความสงบสุขและมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและร่วมสร้างอนาคตที่ดีต่อไป

.

ขณะที่ นายใช่ซั่งซิน ประธานกรรมการบริหารสมาคมฉวนโจว จิ้นเจียง ประเทศไทย กล่าวว่าการอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมมาประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน เพราะองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมาก โดยเจ้าแม่ทับทิมองค์นี้เป็นองค์แรก 1,000 ปี เสด็จแผ่เมตตาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ชาวไทยและชาวจีนมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ้ายจงขอขอบคุณข้อมูลจากนักข่าว หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า และ ททท.

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง