South China Morning Post สื่อจีน รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ ผู้นำอ…

South China Morning Post สื่อจีน รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ ผู้นำอเมริกา ออกมาเตือนจีน

“หากการจัดการม็อบในฮ่องกงออกมาในทิศทางที่ไม่ดี สถานการณ์เลวร้าย การจัดการไม่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยธรรมและเน้นสันติวิธี อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาทางการค้าระหว่างอเมริกาและจีน เพื่อแก้ไขสถานการณ์สงครามการค้า ที่กำลังจะมีขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้”

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก https://www.scmp.com/news/china/article/3031922/donald-trump-says-bad-developments-hong-kong-could-affect-trade

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง