ข้อมูล​ในจีนชี้ “จีนกำลังจะขาดแคลนนักกีฬา e-sport และผู้เชี่ยวชาญด้านเล่นเกม-กีฬาe-sport กว่า2ล้านคน ในอีก5ปีข้่างหน้า”

อุตสาหกรรม​e-sportในจีน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม​ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจ​จีนเป็นอย่่างมาก โดย People’s Daily สื่อจีนรายงานว่า เมื่อปี2018 e-sportจีนสร้างเม็ดเงิน 9.4หมื่นล้านหยวน และคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสูงถึง 1.35แสนล้านหยวนในปี2020 พร้อมกับจำนวนผู้เล่นเกมในจีน 430ล้านคน

จากผลสำรวจตลาด e-sportในจีน พบว่า ผู้เล่นเกมมืออาชีพกว่า80%จบการศึกษา​ระดับอาชีวศึกษา​หรือระดับมัธยมศึกษา​เท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้ 1ถึง3เท่าของเงินเดือนเฉลี่ยในเมืองที่อาศัยอยู่

โดยถ้าใครเป็นผู้เล่นระดับท็อปหรือมีชื่อเสียงในวงการ สามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 1ล้านหยวน (ประมาณ 5ล้านบาท)​ต่อปีเลยทีเดียว

ปัจจุบัน​อาชีพเกี่ยวกับ e-sport ได้ถูกรับรองจากรัฐบาลจีนให้เป็นอาชีพใหม่ ได้แก่ อาชีพผู้ประกอบการด้าน e-sport (มีเนื้องานเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน, การตลาด เป็นต้น)​และอาชีพนักเล่นเกมมืออาชีพ

ตลาด e-sportจีน ยังคงไปได้อีกไกล แต่ตอนนี้มีเพียง 15%ในตลาด e-sport​ที่เป็นมืออาชีพทางe-sportและยึดเป็นอาชีพ ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์​ว่า อีก5ปีข้างหน้า​ จีนจะขาดแคลนนักกีฬา e-sport และผู้เชี่ยวชาญด้านเล่นเกม-กีฬาe-sport กว่า2ล้านคน ทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายในจีนกำลังมุ่งหน้าสร้างทรัพยากร​บุคคลสายนี้อย่างเต็มที่ เห็นได้จาก วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา​และมหาวิืทยาลัย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรวิชาชีพ-ปริญญา​ตรีทางสายอาชีพe-sport

อ้ายจงขอขอบคุณรูปภาพจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง