ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูก…

📢ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนวิจัย
“ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)” ประจำปีงบประมาณ 2563
▶️สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2266
▶️ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาผ่านทาง https://bit.ly/2tIWlzzขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G