วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ก่อ…

🎡วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
😷 ก่อนออกไปร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้ปกครองอย่าลืมตรวจเช็คค่าฝุ่น ก่อนพาน้องๆ หนูๆ ไปร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง หรือภายนอกอาคาร นะคะ
▶️กรณี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน
▶️วช.ขอแนะนำ หากมีความจำเป็นต้องไปในบริเวณที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือ N95 ที่ได้มาตรฐานป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
📍ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th

#ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก #N95 #NRCT #AQICขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G