🚙🚕🚐🏍เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะคะ
วช. ขอแนะนำเคล็ดลับ💡การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
✅ตรวจเช็คสภาพรถ
✅ศึกษาเส้นทางให้พร้อม
✅พักผ่อนให้เพียงพอ
✅งดการใช้มือถือขณะขับรถ
✅เคารพกฎจราจร
✅คาดเข็มขัดนิรภัย
✅ไม่ขับเร็ว
✅เมาไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#ขับขี่ปลอดภัย #ถนนปลอดภัย #เตรียมตัวเดินทาง
#เมาไม่ขับขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G