10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562 9⃣วิจัยเพื่อท้องถิ่น ผลิดอกออกผล นวัต…

⭐️10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562

9️⃣วิจัยเพื่อท้องถิ่น ผลิดอกออกผล
💡นวัตกรรมในการจัดฟาร์มกระบือแบบประณีต ทำให้การจัดการฟาร์มกระบือมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตอาหาร โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ทำให้กระบือมีคุณภาพดี
💡การกระตุ้นการออกดอกและเพิ่มการติดผลของลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ทำให้ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมออกดอกและควบคุมให้มีการพัฒนาจนสามารถเก็บผลผลิตได้
💡เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร ช่วยลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ลดระยะเวลาและลดปัญหาการขาดแรงงาน โดยกลุ่มเกษตรกรใน 17 จังหวัดได้ใช้เครื่องนี้แล้ว

#การวิจัยไทย #จัยเพื่อท้องถิ่น #NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G