ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์ ดูโ…

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์ ดูโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้านโคกก่อง และ บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ซึ่งมีจำนวนคนจนตามตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวน 120 คน
📍แก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อแก้ยากจน อว.พร้อมนำเทคโนฯ ช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 120 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 200 กิโลกรัมต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตจาก 230 บาทเหลือเพียง 190 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มอัตราการรอดตายของลูกกุ้งจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 45 แถมเป็นต้นแบบให้อีก 3 หมู่บ้าน

ที่มา :https://bit.ly/2YPBm9r
ภาพข่าว : mgronline 15 ธ.ค.62ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G