ยูเนสโก ยก “นวดไทย” เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่ (12 ธ.ค….

🌐ยูเนสโก ยก “นวดไทย” เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

▶️เมื่อวันที่ (12 ธ.ค.62) นวดไทย Nuad​Thai ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible​Cultural​ Heritage) จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย

ที่มา : https://bit.ly/2EdxEgsขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G