ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time หลายท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์ค…

📍ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time

หลายท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ คืออุณหภูมิที่ลดต่ำลง ทำให้ช่วงนี้ ค่า PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าควรออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือไม่ หรือหากต้องออกนอกบ้านควรใช้หน้ากากกันฝุ่น ?
💡วช. จึงขอแนะนำให้ใช้ค่า PM2.5 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง หรือ แบบ Real-time เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เป็นค่า PM2.5 ที่ใกล้เคียงกับปริมาณฝุ่นที่กำลังมีอยู่ในอากาศ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
📍ติดตามค่าฝุ่น ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G