เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.nrms.go.th แผ…

📣เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.nrms.go.th
▶️ แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ▶️รายละเอียดดูได้ที่นี่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G