📢ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2563 (Re-submit) ผ่านทาง https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2261ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G