เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ NRMS ระหว่างว…

📢 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ NRMS ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.62 ▶️ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 📍 https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G