วันนี้ 18 พ.ค. 2562 ตรงกับวันวิสาขบูชา ภาษาจีน เรียกว่า 佛诞日 Fódànrì ฝอตั้นยรื่อ …

วันนี้ 18 พ.ค. 2562 ตรงกับวันวิสาขบูชา ภาษาจีน เรียกว่า 佛诞日 Fódànrì ฝอตั้นยรื่อ แปลตรงตัวว่าวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือวันสำคัญของศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะนิกายใดก็ตาม

อย่างในจีนเอง ก็มีพิธีกรรมในวันนี้ แต่อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของวัน-เวลา ,รายละเอียดพิธีกรรม โดยเราอาจจะได้ยินชื่อเรียกในจีนอีกแบบคือ 浴佛节 ยวี่ฝอเจี๋ย วันสรงน้ำพระพุทธเจ้า คือตามตำนานพระพุทธศาสนาในจีน กล่าวว่า ครั้งพระพุทธเจ้าประสูติ ได้มีมังกรพ่นน้ำศักดิ์สิทธิ์แด่พระพุทธเจ้า แต่วัน 佛诞日 หรือ 浴佛节 ของจีน จะตรงกับ วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ไม่เหมือนกับของไทย ที่ปีนี้ ตรงกับวันนี้ 18 พ.ค. 62

ทั้งนี้ วิสาขบูชาในภาษาจีน ใช้คำนี้ 卫塞节 เว่ยซายเจี๋ย ก็ได้ แต่เท่าที่ถามคนจีนมา คนจีนที่ใช้คำนี้จะเป็นคนจีนโพ้นทะเล เช่น จีนมาเลย์ จีนเวียดนาม เสียส่วนใหญ่

ขอให้ทุกคนจงคิดดี ทำดี มีสติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะวันวิสาขบูชา วันพระ วันใดใดก็ตาม

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #วิสาขบูชา

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง