จีนตั้งเป้า จีนยุคใหม่ “ไร้ขยะ” : สร้างเมืองต้นแบบ เมืองไร้ขยะ จัดระบบการรีไซเคิลขยะและจัดให้ทุกย่านที่พักอาศัยใช้ระบบนี้ทั้งเมือง เช่น มีถังขยะและตู้สำหรับรีไซเคิล​ เพื่อให้ขยะทุกชิ้นไม่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า และแปรเปลี่ยนขยะมาเป็นเม็ดเงินแทน

ทั้งนี้ข้อมูลจากทางการจีน ระบุว่า “มูลค่าที่มาจากการรีไซเคิล​ขยะในพื้นที่เมืองใหญ่มีมูลค่ากว่า 2.14ล้านล้านหยวน ขณะที่ขยะจากเขตชนบทและจากอุตสาหกรรม​หลักทั่วจีน นำมารีไซเคิล​ จนเกิดเป็นมูลค่า 3.97 ล้านล้าน และ 1.35 ล้านล้านหยวน ตามลำดับ โดยสามารถสร้างงานให้คนจีนกว่า 40-50ล้านตำแหน่ง”

โดยนักวิชาการในจีน มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “เป็นนโยบายและแผนพัฒนาจีนที่ดีมาก แต่อาจจะยากเหมือนกันที่จะทำให้จีนเป็นเมืองที่มีขยะเท่ากับ0 ต้องใช้เวลาหลายปี ที่จะปลูกจิตสำนึกในการรีไซเคิล​ขยะ รวมถึงคิดค้นเทคโนโลยี​ต่างๆเข้ามาช่วยทำให้โครงการ​นี้สำเร็จ​อย่างยั่งยืน”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง