Special One : หกทศวรรษ(60ปี) “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”


หกทศวรรษ(60ปี) “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

🎬 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ วช.

💡ดร.วิภารัตน์ ฯ กล่าวถึงนโยบายและโครงการต่างๆที่ วช. ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ ซึ่งการทำงานมีเป้าหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ทั้งยังทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่มา : MCOT digital
ติดตามได้ที่ Youtube : 9 MCOT Officialขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G