วช. กับการบริหารจัดการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 – 22 วันน…

🎯 วช. กับการบริหารจัดการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 – 22

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการดำเนินการส่วนของภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 จำนวน 227 ทุน และรุ่นที่ 21 จำนวน 221 ทุน จาก สกสว. ส่งมอบให้ วช. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ 21 รวม 448 ทุน ต่อไป “อย่างไร้รอยต่อ”และสำหรับทุน คปก. รุ่นที่ 22 วช. ได้ดำเนินการรับโอนการบริหารจัดการแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยวันนี้ วช. และ สกสว. กล่าวเน้นย้ำพร้อมจับมือผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไปขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G