“วช. รับมอบภารกิจทุนกาญจนาภิเษก จาก สกสว.”
วช.รับโอนการบริหารจัดการทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 รวม 448 ทุน จากสกสว. ตามภารกิจใหม่ภายใต้กระทรวงอว.

วช. รับมอบภารกิจทุนกาญจนาภิเษกจากสกสว.

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G