เรียน ท่านผู้บริหารหน่วยงาน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สำนักง…

เรียน ท่านผู้บริหารหน่วยงาน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งปรับเวลาพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 จากเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2579-1370-9 ต่อ 851, 854

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G