💡รายการไทยคู่ฟ้า Government Weekly
สัมภาษณ์ รมว.อว. เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ เกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ สร้าง Platform การตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทันท่วงที ผ่านระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยเว็บไซต์ https://pm2_5.nrct.go.th เรียกว่า ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช. (NRCT Air Quality Information Center, NRCT AQIC) ) โดยแสดงผลคุณภาพอากาศจากการรวบรวมข้อมูลการรายงานค่าคุณภาพอากาศ (AQI), ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 จากหลายๆ หน่วยงานทั่วประเทศ นำร่องติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นแล้ว 800 จุด

ติดตามสถานกาณ์คุณภาพอากาศได้ที่ https://pm2_5.nrct.go.th

#MHESI #dustboy #วช #PM2_5 #NRCT #AQIC #NRCTAQIC #AQI

https://pm2_5.nrct.go.th/?fbclid=IwAR099WjMr-k1O_eB-fU1X63Xz0DkP4fnn38MPimPHSwk6Oa7ynPRGaqxkxA

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G