การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ…

📚การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดทำโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Download ได้ที่ 👉: https://bit.ly/2MrNN6J #การใช้ประโยชน์ #ผักตบชวา #วช. #โครงการจิตอาสาขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G