“รมว.อว. ขับเคลื่อนนโยบาย ววน. ในเวที STS Forum 2019” ดร.สุวิทย์ เม…

“รมว.อว. ขับเคลื่อนนโยบาย ววน. ในเวที STS Forum 2019”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เข้าร่วมประชุมประจำปี Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ต.ค. 62 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนการประชุม ได้พบปะหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีนาโอกาสุ ทาเกโมโต (Naokazu Takemoto)
Minister of State for Science and Technology Policy โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นที่สนใจขับเคลื่อนร่วมกัน 3 หัวข้อ คือ Smart Cities, Space Frontier และ BCG Economy ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนายชินโซ อาเบะ (Shinso Abe) ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาเกียรติยศในการประชุม
STS forum 2019
นอกจากนี้ ดร.สุวิทย์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวง อว. เป็นกระทรวงใหม่ที่เป็นการรวมหน่วยงานด้านอุดมศึกษาและหน่วยงานให้ทุนวิจัยเข้ามารวมกัน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เชื่อมกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่มีประเด็นท้าทายต่างๆ อย่างยิ่ง โดยกระทรวง อว. มีนโยบายเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning )
และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า อว. มีความคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) สู่อนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ด้วย

#STSForum2019 #MHESI #NRCT #SDGsขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G