“วช. ร่วมกับสวนนงนุชพัทยาเตรียมเมนูพิเศษอาหารวังสวนสุนันทาสู่ตลาดโลก”

วันนี้ (4 ต.ค. 62) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับบริษัท นงนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ว่า “โครงการการวิจัยการพัฒนามาตรฐานตำรับอาหารวังสวนสุนันทาเชิงสุขภาพสู่ตลาดโลก” ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลกนั้น มีผลผลิตจากงานวิจัย เป็นสูตร และกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นอาหารไทยตำรับชาววัง 3 รายการ ประกอบด้วย ปลาร้าในกะลา ข้าวปิ้งสำเร็จรูปแช่แข็ง และไก่นมวัวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องพร้อมบริโภค และเพื่อสามารถขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติได้ วช. จึงร่วมมือกับ บ. นงนุชพัทยา ฯ ซึ่งมีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้บริการอาหาร และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวสวนนงนุชได้อย่างครบวงจร จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำงานวิจัยมาพัฒนาด้านธุรกิจอาหารเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของอาหารไทยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักและลิ้มลองในรสชาติมากขึ้น
คุณกัมพล ตันสัจจา ประธาน บ.นงนุชพัทยา ฯ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอาหารไทย จึงได้สนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว ฯ เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซี่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา
และ 3 รายการอาหารจะเป็นเมนูพิเศษ ที่มีเฉพาะสวนนงนุชพัทยาที่เดียวเท่านั้น

#อาหารวังสวนสุนันทา #ครัวไทยสู่ตลาดโลก #วช #สวนนงนุช #NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G