“ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ วช. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานส…

“ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ วช. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาพันธ์สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย (AASSREC)”

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ วช. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาพันธ์สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี จากการประชุมสมัยที่ 23 ของสมาพันธ์สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย (Association of Asian Social Science Research Councils, AASSREC) โดยมีประธานสมาพันธ์และสำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
AASSREC ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 14 ประเทศ
หลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาพันธ์ ฯ ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ได้กล่าวถึง แผนการทำงานในช่วง 2 ปีข้างหน้า รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาวิจัยของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างความมั่นคงและความเสมอภาคสู่อนาคตที่ยั่งยืนของเอเชีย โดยประเทศออสเตรเลียเสนอเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป

#NRCT #AASSREC


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G