ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประเด็นท้าท…

📢ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
⭕️ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
📍ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2248ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G