ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภ…

📢ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
⭕️ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)
📍ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่👇🏻
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2244ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G