ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (The Royal Golden Jubilee Ph.D. …

📢 ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
📢The Royal Golden Jubilee Ph.D.Programme: Scholarships for ASEAN students (RGJ-ASEAN) please contact us at rgj.phd@nrct.go.th


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G