ประกาศผลโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program) ประ…

📢ประกาศผลโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

📢Announcement for The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) Year 2020
👇🏻👇🏻👇🏻

https://www.nrct.go.th หัวข้อ ข่าวทุนวิจัย และทาง www.nrms.go.th หัวข้อ ประกาศข่าวและกิจกรรม

📌สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
02-561-2445 ต่อ 423, 424
Fax: 02-561-3721
e-mail : rgj.phd@nrct.go.thขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G