FAQ : เกี่ยวกับทุน คปก. Q:เรื่องนี้ประกาศผล 20 ส.ค.62 เลยหรือคะ คือสมัครไว้ที่…

📌FAQ : เกี่ยวกับทุน คปก.
Q:เรื่องนี้ประกาศผล 20 ส.ค.62 เลยหรือคะ คือสมัครไว้ที่ สกว. เดิมมาก่อน แล้วประกาศผล 20 ส.ค. 62 ใช่ไหมคะ
A: คปก. วช. กำหนดประกาศผล 20 ส.ค. 62 โดย วช. ใช้ข้อมูลการสมัครที่อาจารย์และนักศึกษาได้ส่งไปที่ สกว. แต่ สกว. ไม่ได้ดำเนินการ process โดยหลังจากกำหนดการประกาศที่ สกว. แจ้งต่อผู้สมัครว่าจะประกาศผลในวันที่ 15 ก.ค. 62 แต่ไม่ได้มีการประกาศนั้น. วช. จึงได้รับเรื่องและข้อมูลการสมัครมาเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62 และนำมาพิจารณา โดยจะประกาศผล คปก. นี้ ในวันที่ 20 ส.ค. 62

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G