โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 วช. รับดำเนินการโครงการปริญญาเอกกา…

📢โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 วช. รับดำเนินการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อจาก สกสว. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 และ วช. กำหนดแจ้งผลการพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 22 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2562 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 👇ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G