📢ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามของกิจกรรม OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future” ค่ะ *โปรดตรวจสอบ e-mail ของท่านที่ได้ให้ไว้ เพื่อติดต่อขอรับของที่ระลึกนะคะขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G