สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G

🎬เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future “วช. พลิกโฉมบทบาทใหม่ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G