📢 วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ⬇️
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G