📢วช. เปิดรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 👇 https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G