จีนเสนอช่วยเวเนซูเอลาพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค หลังไฟฟ้าเริ่มกลับมา