วช. ได้เตรียมความพร้อมและยกระดับการทำงานตามภารกิจใหม่โดยแนวทาง “วช. 5G”

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#วช.
#วช5G
#NRCT
#nrct5g
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#อว.

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G