จีนประกาศเดินหน้านำพาผู้คนออกจากความยากจนโดยเฉพาะในเขตชนบท : ตั้งเป้า ภายในปี201…

จีนประกาศเดินหน้านำพาผู้คนออกจากความยากจนโดยเฉพาะในเขตชนบท : ตั้งเป้า ภายในปี2019 จะต้องมีคนจีนออกจากความจนมากกว่า​ 10ล้านราย

ทางสื่อจีน Xinhua เผยว่า รัฐบาลจีนเตรียมทุ่มงบ 1.26แสนล้านหยวน เพื่อลงทุนพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การคมนาคม, การศึกษา, การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน, การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น, ปรับเปลี่ยนเขตชนบท-เขตยากจนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มงานเพิ่มอาชีพให้คนท้องที่ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขจัดความจน นำพาคนจน10ล้านคนให้มีชีวิตดีขึ้นภายในปีนี้ 2019

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง