วันนี้ 6มกราคม 2562 เป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วน ซึ่งหลายพื้นที่ของจีนก็สามา…

วันนี้ 6มกราคม 2562 เป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วน ซึ่งหลายพื้นที่ของจีนก็สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก CGTN

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง