พระราชวังต้องห้ามของจีน ขึ้นแท่น พิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก ด้วยตัวเล…

พระราชวังต้องห้ามของจีน ขึ้นแท่น พิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก ด้วยตัวเลขผู้เข้าชมกว่า 17ล้านคน

พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง พระราชวังที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ที่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์ เก็บรวมรวบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนที่มีในพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ เป็น “พิพิธภัณฑ์ที่มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก” โดยข้อมูลล่าสุดที่รายงานโดยสื่อจีน Beijing Morning Post ระบุว่า มีผู้เข้าชมพระราชวังต้องห้าม 17ล้านคน ในปีนี้ (2018)

มีนักท่องเที่ยวมาชมกู้กงมากขึ้นทุกปี โดยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 30ปี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ มาเข้าชมที่นี่มากที่สุด คิดเป็น 40%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มา

ทางพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ได้มีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในแต่ละวันในช่วง High season ไม่เกิน 80,000คนต่อวัน เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของพระราชวังและสิ่งของข้างใน

ปัจจุบันกว่า 80%ของพื้นที่ในพระราชวังต้องห้ามได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2012 ที่เปิดให้ชมเพียง 20%เท่านั้น (ตอนอ้ายจงไปที่พระราชวังต้องห้ามครั้งแรก คือปี2011 ตอนนั้นก็พบว่ามีที่ให้เดินชมจนใช้เวลาแทบทั้งวันแล้วนะ)

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง