วันนี้ 5 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก 5 ธันวาคม วันคล้า…

วันนี้ 5 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” 九世王诞辰纪念日

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 父亲节 วันนี้ยังคงเป็นวันพ่อในใจของปวงชนชาวไทยทุกคนเสมอ

5 ธันวาคม วันชาติไทย 泰国国庆节

5 ธันวาคม วันดินโลก 世界土壤日 ซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติ โดยการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปีพ.ศ.2555 มีมติร่วมกันให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

“ธ สถิตในดวงใจตลอดกาล”

永远留住于国民心中

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง