Alipay แอพใช้จ่ายเงินออนไลน์ ในเครือ Alibabaของแจ็คหม่า มีผู้ใช้งานทั่วโลก ทะลุ …

Alipay แอพใช้จ่ายเงินออนไลน์ ในเครือ Alibabaของแจ็คหม่า มีผู้ใช้งานทั่วโลก ทะลุ 900ล้านคนแล้ว

Alibaba เผยว่าแอพ Alipayของพวกเขามีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 900ล้านราย โดยเฉพาะในจีน มีผู้ที่ใช้งานAlipayอย่างสม่ำเสมอ มากกว่า700ล้านราย ตามข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งผู้ใช้งานที่อยู่ในเมืองใหญ่สามารถใช้บริการต่างๆในAlipayที่เชื่อมกับโลกออฟไลน์กว่า 100 บริการ ไม่ว่าจะบริการด้านประกันสังคม,ขนส่งมวลชน,สาธารณูประโภค หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

ในแง่ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินผ่าน Alipay ตอนนี้มีกว่า 40ล้านร้านค้า

ในปัจจุบัน Alipay มีให้บริการใน 9ประเทศทั่วโลก แต่ถ้านับเฉพาะใช้ Alipayซื้อของในสนามบิน มีให้บริการทั้งหมด 80สนามบินใน 40กว่าประเทศ โดยมีให้บริการ VAT Refund ผ่าน Alipay อีกด้วย

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก ChinaDaily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #สังคมไร้เงินสด

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง