ไต้หวัน ออกมาตรการจำกัด ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย หลังค้าหญิงบริการพุ่ง!

แก้ปมหญิงไทยค้าบริการที่ไต้หวัน ทางไต้หวันเตรียมออกมาตรการจำกัดฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

โดยมีการเสนอให้จำกัดฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจากแต่ละคนปีละ 6 ครั้ง ลดลงเหลือปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 14 วัน หากที่ประชุมสภาบริหารอนุมัติ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ปี 2562

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ไต้หวัน ออกมาตรการจำกัด ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย หลังค้าหญิงบริการพุ่ง!

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา