หลาบพื้นที่ท่องเที่ยวของจีน ใช้เทคโนโลยีดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว อย่าง…

หลาบพื้นที่ท่องเที่ยวของจีน ใช้เทคโนโลยีดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว อย่างเช่น เมืองชายทะเล “ซานย่า” มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ใช้โดรนคอยบินสอดส่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยระบบจะเชื่อมถึงตำรวจลาดตระเวนโดยตรง ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีที่ประสบเหตุ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา