ฤดูกาล “เสียวหม่าน” (小满)เป็นช่วงฤดูที่เมล็ดพนธุ์ในฤดูร้อนกำลังอวบแต่ยังไม่สุก ตา…

ฤดูกาล “เสียวหม่าน” (小满)เป็นช่วงฤดูที่เมล็ดพนธุ์ในฤดูร้อนกำลังอวบแต่ยังไม่สุก ตามปฏิทินสุริยคติ ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคมในปีนี้

พูดถึงปฏิทินสุริยคติ(阳历 หยางลี่) หลายคนคงจะเคยได้ยิน ปฏิทินจันทรคติ (农历 หนงลี่)หนงลี่เป็นปฏิทินที่เกษตรกรใช้คำนวณสภาพดิน ฟ้า อากาศ มาตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์จีนยุคแรก และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ปฏิทินจันทรคติจีน แบ่งออกเป็น 24 ช่วงและ 4 ฤดูกาล (ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว)
ซึ่งเสียวหม่านหรือเมล็ดพันธุ์อุดม ตรงกับช่วงที่ 8 ของการกำหนดช่วงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจาก24ช่วงนั่นเอง
#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ภาพจาก PeoplesDaily
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา