ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 ที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ ผู้เ…

ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 ที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนชาวจีน 2,000 กว่าคน ที่เป็นตัวแทนสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึง ชนเผ่า-ชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจีน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา