แม้ Instagram จะโดนบล็อกในจีนเมื่อสามสี่ปีก่อน แต่ดูเหมือนความนิยมในจีน ก็ยังมีอ…

แม้ Instagram จะโดนบล็อกในจีนเมื่อสามสี่ปีก่อน แต่ดูเหมือนความนิยมในจีน ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยนะ

อ้ายจงเก็บภาพจาก หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองซีอาน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง